Privacybeleid

Geek Enterprise verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Stefanie Eeckhout via info@geekenterprise.be  

Wie zijn we

Deze website is eigendom van Geek Enterprise
Het websiteadres is https://geekenterprise.be
Contactpersoon: Stefanie Eeckhout
Adres maatschappelijk zetel: Nonnebossen-Zuid 48, 8980 Zonnebeke, België
Telefoon: +32 474 31 81 47
E-mail: info@geekenterprise.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0730.586.380

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Geek Enterprise of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Geek Enterprise levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Geek Enterprise de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Geek Enterprise kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Geek Enterprise geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Geek Enterprise kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Geek Enterprise verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper (België) bevoegd.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Geek Enterprise verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam: Het is leuker om u persoonlijk te kunnen aanspreken
 • Geboortedatum: Dit kunnen we gebruiken om u een verrassing te sturen op uw verjaardag
 • Adresgegevens: Deze info hebben we nodig om uw bestelling aan u te bezorgen
 • Telefoonnummer: Het is altijd handig dat we u snel kunnen bereiken, moest dit nodig zijn
 • E-mailadres: Via uw e-mailadres kunnen we u up-to-date houden over uw bestelling. Het is ook mogelijk om u in te schrijven op onze nieuwsbrief die u informeert over onze nieuwste producten en aanbiedingen
 • Locatie, IP-adres en browsertype: via deze gegevens kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren
 • Betaalgegevens: de betaling van uw bestelling gebeurt in een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank / betaaldienst verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Geek Enterprise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van bestellingen: we willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de status van uw bestelling. Daarnaast gebruiken we uw adresgegevens om uw bestelling aan u te bezorgen.
 • Klantenservice: u kan ons bereiken via telefoon, chat, mail, Twitter, Facebook en WhatsApp. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, bewaren we uw gegevens en maken we aantekeningen in ons systeem. Op deze manier zorgen we ervoor dat u uw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen en komen we sneller tot een goede oplossing.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief: op deze manier kunnen we u informeren over nieuwe producten in ons aanbod en interessante aanbiedingen. Het is altijd mogelijk om zich af te melden indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
 • Account aanmaken: in uw account bewaren we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zo hoeft u deze gegevens niet telkens opnieuw in te voeren bij een nieuwe bestelling. U vindt er ook een overzicht van uw bestellingen terug. Deze bestelgeschiedenis is ook nuttig voor ons als info wanneer u contact opneemt met ons over een bepaalde bestelling.
 • Overheid: het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.
 • Optimale webshopervaring: tijdens uw bezoek verzamelen we uw IP-adres, browsertype en locatie zodat de website optimaal werkt voor u. Daarnaast verzamelen we uw zoek-, klik- en koopgedrag om ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Geek Enterprise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Alle bestelgegevens (naam, adres, ordernummer en artikel) bewaren we 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen naar de belastingdienst.
 • Uw accountgegevens bewaren we net zolang u actief klant bij ons bent. Indien u besluit om uw account te laten verwijderen, dan bewaren we uw gegevens nog maximaal 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen. Bij inactieve accounts verwijderen we de gegevens ook na 7 jaar.
 • E-mail, Whatsapp, Facebook en Twitterberichten met onze klantendienst bewaren we op basis van gerechtvaardigd belang.
 • Als u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming net zolang totdat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.
 • Gegevens rondom fraude bewaren we zolang als dat het nodig is.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Geek Enterprise deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Om uw bestelling op een vlotte manier te bezorgen, werken we samen met Sendcloud, een online verzendtool die ons helpt het verzendproces te optimaliseren. Deze partij ontvangt uw naam, bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer om te zorgen dat ze uw pakket op de juiste manier kunnen verwerken. Deze info wordt doorgegeven aan de logistieke partners (Bpost, DPD) om het pakket op het juiste adres af te leveren. Sendcloud voldoet volledig aan de GDPR wetgeving, meer info vindt u terug op hun verwerkingsvoorwaarden.

Voor het versturen van nieuwsbrieven doet Geek Enterprise beroep op Mailchimp, een online marketingplatform van The Rocket Science Group LLC. De gegevens worden opgeslagen in de Verenigde Staten, dus buiten de Europese Unie. Omdat MailChimp gecertificeerd is door het EU-US Privacy Shield, is het toegestaan om data uit te wisselen. Door middel van onze nieuwsbrief willen we u informeren over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Meer info over hoe Mailchimp uw gegevens verwerkt, vindt u terug op hun Data Processing Addendum.

We maken gebruik van de betaaldienst Mollie voor het verwerken van uw betalingen. Via Mollie kunnen wij u meerdere betaalmethoden aanbieden en gebeurt de betaling in een veilige omgeving. In de Privacyverklaring van Mollie wordt uitgelegd welke gegevens ze gebruiken en waarom.

Sociale Media

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om onze producten te delen op sociale media via zogenoemde ‘Social Media Buttons’. 
Voor het doel en het bereik van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerkproviders op hun betreffende websites, raadpleeg dan het beleid betreffende gegevensbescherming van de volgende providers:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/en/privacy

https://www.whatsapp.com/legal

Gegevens inzien, aanpassen of wissen

U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geek Enterprise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geekenterprise.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Geek Enterprise wil u  er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke cookies gebruiken we

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies van Google Analytics en Facebook. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.